3/7/08

Evolució i últims estadis de les estrelles grans.

Estrelles grans: La massa d’aquestes estrelles va entre 10 i 100 vegades masses solars. En estrelles grans l’etapa final és molt violenta on es produeix una forta explosió en forma de supernova. L’ implosió és tant forta que es produeix una singularitat anomenada forat negre desprenent a l’exterior el 80% de la massa de l’estrella.

En un forat negre el camp gravitatori és enormement elevat tendint a l’infinit sense deixar escapar la llum. A 1,5 vegades el radi de Schwarchild hi ha l’esfera de llum. Per sota d’aquest radi hi ha l’horitzó d’esdeveniments on hi ha una distorsió espai-temps.

Si un forat negre té una estrella companya, atrau matèria tot formant un disc d’acreció. En aquest procés es produeix una zona privilegiada on s’expulsa matèria a l’exterior (anomenat xorro o jet). Quan hi ha un forat negre usualment és el nucli actiu d’una galàxia. Quan l’eix d’expulsió de matèria estar alineat amb nosaltres diem que es tracta d’un blàzar.