5/5/08

¿Podem arribar a tenir un sol a la nostra terra?


Bloc de Bernat Castellanos. Informació i divulgació.

En les centrals nuclears l’energia s’obté mitjançant la fissió d’elements pesats, però ja fa més de 52 anys s’estudia la possibilitat d’obtenir-la per la fusió d’elements lleugers, com per exemple l’hidrogen. La fusió és un procés que desprèn energia de la mateixa manera que ho pot fer la combustió del carbó. En la fusió, la unió de dos isòtops d’hidrogen dóna lloc a la formació d’un d’heli ja que en el procés queda matèria residual que es transforma en energia.
Per unir dos àtoms d’hidrogen primerament els hem de convertir en plasma, és a dir hem de separar els electrons del nucli atòmic. Els combustibles més adequats per la fusió serien el deuteri i triti, que són isòtops de l’hidrogen. El triti l’hauríem de fabricar partint el liti que podríem obtenir de forma natural en salines o bé en petites concentracions en els oceans. En canvi el deuteri el podem obtenir de l’aigua per simple electròlisi (30g/m³). Es calcula que el llac de Ginebra conté suficient deuteri per subministrar de manera primària l’energia necessària en el planeta durant milers d’anys.
La quantitat de combustible necessari per generar una quantitat d’energia determinada és molt diferent segons el procés. Per obtenir energia per fusió s’ha de sotmetre el deuteri a una gran pressió que es pot aconseguir a través de procediments magnètics fins aconseguir un plasma amb una temperatura de 100 milions de graus que obliga als protons a bellugar-se a altíssimes velocitats i a xocar entre ells. La part complicada no és la producció de plasma, sinó el control de la temperatura per tal de retenir l’energia resultant.
El projecte ITER, previst que entri en servei al 2009, és fruit de la col·laboració entre Canadà, Europa, Japó i Rússia. Es pretén controlar el procés durant 10 minuts i així obtenir un balanç energètic positiu. Aquest projecte és l’esperança ara per ara que sigui el camí a seguir per solucionar el problema energètic vàlid pel futur. Si el projecte ITER té èxit, passarem a la fase següent anomenada projecte DEMO. L’objectiu d’aquest nou projecte serà estudiar la viabilitat comercial d’obtenció d’energia elèctrica a partir de l’ebullició d’aigua, com qualsevol màquina de vapor.

1 comentari:

Anònim ha dit...

és una reflexió interessant