20/4/08

Astronomia amateur

D'acord amb els coneixements més actuals, l'Univers és infinit, i per tant il·limitat. La seva densitat és molt propera a la densitat crítica (aquella que fa que la geometria de l'Univers sigui plana), que és de 10-29 g /cm3. La geometria plana (o euclidiana) és la que utilitzem habitualment en el nostre entorn. Les altres possibilitats (per ara descartades) serien que tingués geometria esfèrica o hiperbòlica. En el cas de geometria esfèrica l'Univers seria finit encara que continuaria sent il·limitat. A més, com que la densitat seria superior a la densitat crítica, l'atracció gravitatòria entre els astres aturaria l'expansió i faria que l'Univers es tornés a contraure fins a col·lapsar sobre ell mateix altra vegada. En el cas de la geometria hiperbòlica l'Univers seria també infinit i il·limitat. En aquest cas la densitat seria inferior a la densitat crítica i l'expansió es frenaria però sense aturar-se mai. Un Univers amb geometria plana representa el límit entre els altres dos casos, i l'expansió s'acabaria aturant però al cap d'un temps infinit.